Actievoorwaarden Winactie Open Aquasportweek 2014

 

Deelname

 • Door deel te nemen aan de Win actie, aanvaard je deze voorwaarden en regels als ook de beslissingen van de jury, die definitief en in alle opzichten bindend zijn.
 • Een minderjarige tot 18 jaar mag uitsluitend deelnemen na toestemming van ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Zwembad de Peppel kan voor de naleving hiervan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden. In geval van een minderjarige wordt de prijs in beginsel toegekend aan zijn of haar ouders of verzorgers. 
 • Alle inzendingen dienen binnen te zijn vóór het einde van de open aquasportweek 2014.
 • Je kan met maximaal 1 foto meedingen naar de prijs.
 • Foto’s dienen ingezonden te worden via de Facebook pagina van Zwembad de Peppel, met toelichting (max. 50 woorden) waarom dit jouw Aquasportmoment is.
 • Bij inzendingen van meerdere foto’s beoordeelt de jury alleen de eerste ingezonden foto in het kader van de Winactie.
 • Je dient over de auteursrechten van de ingezonden foto te beschikken.
 • Medewerkers van Zwembad de Peppel en Sportservice Ede zijn uitgesloten van deelname.
 • Zwembad de Peppel behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen  voor de winactie geplaatste foto’s te verwijderen.

Prijzen

 • De afdeling marketing en communicatie van Zwembad de Peppel beoordeelt de foto’s op creativiteit, kwaliteit en ‘wow!’-factor.
 • Er wordt 1 winnaar geselecteerd, er is 1 prijs te winnen.
 • De prijs is een 11 badenkaart aquasporten
 • Onder voorbehoud wordt uiterlijk 31 januari 2014 de winnaar via de Facebook pagina van Zwembad de Peppel bekend gemaakt.
 • Over de uitslag wordt geen correspondentie, noch telefonische communicatie gevoerd.
 • Mocht de winnaar zich binnen een maand na publicatie niet melden dan behoudt Zwembad de Peppel het recht om een andere winnaar te selecteren.
 • De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld.

Privacy policy

 • Persoonlijke gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden.
 • Vereffening van auteursrecht en toestemming van afgebeelde personen zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de winactie.
 • De ingezonden foto’s worden en blijven eigendom van Zwembad de Peppel. Dit geldt ook voor niet-winnende foto’s.

Aansprakelijkheid

 • Zwembad de Peppel is niet aansprakelijk in geval de winactie door technische onderbrekingen gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt.
 • Zwembad de Peppel is niet verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de winactie.
 • De winactie loopt tijdens de Open aquasportweek 2014 en kan op elk moment door Zwembad de Peppel worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
 • Met het uploaden van je foto geef je Zwembad de Peppel het recht deze zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken.
 • De foto’s komen in beheer van Zwembad de Peppel en kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s. Fotograaf blijft eigenaar van de foto. 
 • Bij een eventueel geschil tussen de fotograaf en/of derden betreffende de geplaatste foto is Zwembad de Peppel niet aansprakelijk.
 • Met deelname aan de winactie vrijwaart de deelnemer Zwembad de Peppel volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde welke direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacyrechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Zwembad de Peppel.